Hvorfor vinder nogle fodboldhold over andre?

Holdene har jo lige mange spillere, og spillerne har lige mange arme og ben…

Hvis vi går ud fra, at holdene er i samme division - altså har de samme faglige forudsætninger, så er det det indbyrdes kendskab til hinanden og anvendelsen af dette kendskab, der gør nogle hold til vindere.

Hvordan?

Udover at give teamet grundigt kendskab til egne stærke og svage sider fokuserer vi på at opnå en høj grad af accept. Accept af, at nogle spiller i forsvaret, mens andre har egenskaber, der gør dem til dristige angribere. Ligesom i virksomheden har alle en funktion, og ingen kan undværes.

Gennem situationer, der i struktur er identiske med hverdagens arbejdsopgaver og problemstillinger, skaber vi en "træningslejr" som platform for udvikling. Vi tydeliggør forskellige samarbejdsformer, og nøgleordene er handling og resultat - begreber som erhvervslivet kender til.

Og i hverdagen...

Kan man én gang få medarbejderne til sammen at løse et krævende projekt, ja så bliver det nemmere anden gang, gruppen stilles over for et problem. Og tredje. Og i det daglige.
 

Ring eller send en e-mail, hvis du vil vide mere om teamtræning.

"Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke."

Poul Henningsen