Handling - Proces - Udvikling

Hvorfor bruger vi naturen??

Når man tages ud af de dagligdags rammer og roller og sættes overfor uvante opgaver, vil man opleve sider af sig selv og sine kolleger, som man måske ikke en gang vidste eksisterede. 

Med hjem får du en viden om samspillet mellem dig selv og dine kolleger, som du kan bruge i hverdagen…

Hvorfor bruger vi naturen??

Får man en opgave, som f.eks. at bygge en bro, kan man eksperimentere med ledelses- og samarbejdsformer - og lave fejl - uden de store konsekvenser. Konsekvenser, der i naturen er til at overse, men som kan være fatale i virksomhedens dagligdag.

Dette er ZigNaturs styrke - at overføre hverdagens problemstillinger til øvelser og opgaver i naturen, hvis konsekvens efterfølgende sammenlignes med dagligdagens arbejdssituation. Har man forstået den individuelle og kollektive adfærd, er kimen lagt til udvikling og varige resultater.

Resultatet for virksomheden er udnyttelse af hidtil oversete ressourcer. Det sikrer en hurtigere vej til målet, og, ikke mindst, medarbejdere der ser forandringen som en udfordring.

Ring eller send en e-mail, hvis du vil vide mere om vores filosofi.