Ledertræning

Lederen får en opgave - der besluttes og planlægges - han udfører en handling - og der kommer en konsekvens. Fuldstændig som i hverdagen, bare i en komprimeret form. Det giver samtidig lederen mulighed for at opdage og udvikle nye potentielle lederegenskaber.

Hvordan?

Gennem situationer, der i struktur er identiske med hverdagens situationer og lederproblemstillinger, giver vi lederen et grundigt kendskab til egne stærke og svage sider. Det handler om at udnytte de stærke lederegenskaber og lade andre komplementere de svagere egenskaber.

Paralleller til hverdagen

I praksis fokuserer vi på proces og resultat i en vekslen mellem udendørs aktiviteter og procesanalyse. Vi kobler beslutninger og handlinger fra naturen til beslutninger og handlinger i lederens hverdag.

- Kan du se paralleller imellem den måde hvorpå du har analyseret og løst opgaven og så din hverdag?
- Informerer du lige så meget / lidt hjemme i virksomheden?
- Vil du også "helst selv" i jobbet?
- Føler du den samme manglende gennemslagskraft på arbejdspladsen?


Ring eller send en e-mail, hvis du vil vide mere om salgs- og sælgertræning.

 

"Den bedste chef er den, der har fornuft nok til at vælge gode medarbejdere til at gøre arbejdet,
og selvbeherskelse nok til at lade være med at forstyrre dem, mens de gør det."


T. Roosevelt