Udvikling af mennesker og organisationer


Teamtræning

Teamtræning

Hvorfor vinder nogle fodboldhold over andre? Holdene har jo lige mange spillere, og spillerne har lige mange arme og ben…

Ledertræning

Ledertræning

Lederen får en opgave - der besluttes og planlægges - han udfører en handling - og der kommer en konsekvens.


“ Det er dem der arbejder med tingene, der lærer noget...
og det er dem der samarbejder, der lærer mest ”